GWARANCJA

 1. Wszystkie wyroby jubilerskie ze złota, srebra oraz platyny, o wartości powyżej 1.000 zł (tysiąca złotych), które znajdują się w ofercie sklepu OnyxHard są objęte gwarancją wieczystą na diamenty. Nasza gwarancja to dowód na to, że dokonują Państwo właściwego wyboru.
 2. Gwarantem jest firma Jubiler Onyx Hard z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, ul. Niepodległości 14.
 3. Określenie „wieczysta” dotyczy okresu w jakim w/w opisane wyroby istnieją w pierwotnej formie, tj. w formie w jakiej zostały nabyte od Onyx Hard. Jakiekolwiek modyfikacje formy powodują utratę gwarancji.
 4. Gwarancja obejmuje wady diamentów w postaci rozdrobnienia, ułamania oraz utrącenia, tylko w przypadku oryginalnego położenia diamentu.
 5. Gwarancja wieczysta nie obejmuje sytuacji związanych z kradzieżą, zniknięciem lub utratą diamentu, a także jego celowym uszkodzeniem.
 6. Wykonywanie jakichkolwiek prac przy biżuterii w szczególności napraw, powoduje utratę gwarancji.
 7. W ramach gwarancji Onyx Hard przysługuje uprawnienie do usunięcia wady poprzez wymiany diamentu.
 8. Wykonywanie uprawnień z tytułu gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 9. Zgłoszenia gwarancyjne dokonywane są za pośrednictwem formularza znajdującego się pod tym adresem: Jubiler@OnyxHard.pl lub Jubiler OnyxHard, ul. Niepodległości 14, 41-106 Siemianowice Śląskie.
 10. Po otrzymaniu zgłoszenia OnyxHard poinformuje czy gwarancje uznaje lub czy zachodzi potrzeba zbadania towaru. Jeśli koniecznym jest zbadanie towaru OnyxHard przyśle kuriera. Koszt kuriera ponosi OnyxHard chyba, że gwarancja okaże się niezasadna. Termin rozpoznania gwarancji wynosi 14 dni.
 11. Dodatkowo wszystkie wyroby z diamentami objęte są bezpłatnymi usługami czyszczenia oraz kontrolowania diamentu, które Klient może u nas wykonywać tak często, jak potrzebuje.
 12. Gwarancja wieczysta jest ważna tylko wraz z certyfikatem jakości OnyxHard, który jest dołączony do każdego wyrobu.